غرفه سازی | مقررات نمایشگاه بین المللی اصفهان

گراف
غرفه ها در سالن های سرپوشیده نمایشگاه بین المللی اصفهان  مجهز به وسایل پیش ساخته که از استانداردهای بین المللی تبعیت می نماید می باشد و شامل پانل های جداکننده، موکت، کتیبه، صندلی، میز و روشنایی در حد معمول نمایشگاهی می باشد.غرفه ها در ابعاد مضربی از ۳ هستند و متقاضیان می توانند متراژ درخواستی خود را در متراژهای ۱۵ – ۱۸ - ۲۱ – ۲۴ ... و درخواست نمایند.

گراف
تزیینات داخلی هر غرفه به عهده مشارکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی اصفهان می باشد که باید با هماهنگی مدیر فنی نمایشگاه اصفهان و با توجه به مسایل ایمنی و اجرایی ( تحت مقررات مشخص و مجزا که به مجریان غرفه سازی ابلاغ می شود ) انجام گردد.شرکت کنندگان حق هیچگونه تغییری در غرفه ها بدون اخذ مجوز کتبی ستاد برگزاری را ندارند.

گراف
بهای هر متر مربع نمایشگاه بین المللی اصفهان شامل زمین و خدمات نمایشگاهی شامل پانل های اطراف، روشنایی، پریز برق، دو عدد صندلی، یک عدد میز و نوشته سردرب می باشد.لوازم اضافی غرفه شامل خدمات فوق نبوده و بر اساس درخواست به شرکت کنندگان تحویل خواهد شد.

گراف
متقاضیان حضور در هر موضوع نمایشگاه بین المللی اصفهان برای ثبت نام باید از طریق سایت اختصاصی نمایشگاه مورد نظر و بر اساس گروه کالایی مرتبط نسبت به ثبت نام و رزرو غرفه اقدام نمایند.اعلام آمادگی و ارسال فرم درخواست مشارکت ، به منزله پذیرفته شدن در نمایشگاه نبوده و شرکت نمایشگاه ها در پذیرش و یا رد درخواست های رسیده اختیار تام دارد.

گراف
مشارکت کنندگان مجاز به واگذاری غرفه خود به دیگری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نیستند و هرگونه تغییر ، تعویض غرفه و یا واگذاری محل تعیین شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ممنوع است .رزرو اولیه غرفه در سالن ها فقط در مهلت مقرر معتبر بوده و در صورت عدم واریز وجه در این زمان شرکت نمایشگاه ها نسبت به واگذاری غرفه به سایر متقاضیان اقدام خواهد نمود.

گراف
 ارایه مدارک مستند برای غرفه سازی در اصفهان در خصوص نوع فعالیت الزامی است. این مدارک عبارتند از: پروانه نشر، پروانه کسب ، پروانه بهره برداری و یا مدارک ثبت شرکت های بازرگانی و تجاری از مراجع قانونی مرتبط، داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی - بازرگانی، معرفی نامه از اتحادیه های صنفی مرتبط، مدارک مستند پیرامون تائیدیه های محصولات تولیدی یا وارداتی، تاییدیه محصول از سازمان غذا و دارو.

گراف
تخصیص و انتخاب مکان غرفه بر اساس اولویت زمانی ثبت نام و سایر مسایل فنی ، توسط ستاد برگزاری نمایشگاه انجام می گیرد . ستاد برگزاری نمایشگاه اصفهان مجاز است نسبت به تغییر محل و متراژ غرفه و پلان اجرایی و راهروها بر اساس شرایط خاص هر نمایشگاه اقدام نماید و مشارکت کننده حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت. در صورت تغییر متراژ غرفه ها، قیمت غرفه بر اساس تعرفه غرفه سازی نمایشگاهی و متراژ نهایی محاسبه خواهد شد

گراف
در صورت بروز شرایط فورس ماژور و یا هر گونه شرایطی که عرفاً امکان برگزاری نمایشگاه مقدور نباشد، ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی اصفهان می تواند نسبت به تغییر زمان و مکان برگزاری نمایشگاه اقدام نماید. در چنین شرایطی طرفین (ستاد برگزاری و مشارکت کنندگان) موظف به ایفای تعهدات خود در زمان و مکان جدید خواهند بود. چنانچه برگزاری نمایشگاه بهر نحو میسر نباشد، نمایشگاه اصفهان لغو و مبالغ دریافتی از مشارکت کنندگان برگشت داده خواهد شد

گراف
 اطلاعات مندرج در فرم درخواست مشارکت، عینا در سردرب غرفه ها و کتاب راهنمای ویژه نمایشگاه بین المللی اصفهان، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لذا در صورت درخواست هرگونه تغییر ، مراتب باید کتبا اعلام گردد .

گراف
درخصوص مشارکت کنندگانی که پس از مهلت تعیین شده ( ۱۵ روز پیش از زمان برگزاری نمایشگاه) اقدام به ارسال مشخصات نمایند، هیچگونه مسئولیتی در زمینه درج اطلاعات در کتاب راهنمای ویژه نمایشگاه اصفهان متوجه ستاد برگزاری نمی باشد.

گراف
متقاضیان نمایشگاه بین المللی اصفهان موظفند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت اقدام به واریز ۳۰ % از مبلغ هزینه اجاره غرفه جهت تکمیل ثبت نام و رزرو نهایی آن نموده و فیش واریزی را برای ستاد برگزاری ارسال نمایند .

گراف
مبلغ کل قرارداد باید حداکثر سه هفته قبل از نمایشگاه بین المللی مطابق تعرفه غرفه سازی نمایشگاهی و خدمات درخواستی به حساب واریز و فیش آن ارسال گردد . در صورت عدم اجرای این ماده، ستاد برگزاری می تواند نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، عدم تحویل غرفه، معرفی به مراجع ذیصلاح، اخذ جریمه معادل ۱۰ % فضای غرفه ، فسخ یک جانبه و نیز ممانعت از حضور در سایر نمایشگاههای استان برای یک دوره نمایشگاهی اقدام نماید. همچنین ستاد برگزاری می تواند کالا و اموال آن دسته از مشارکت کنندگانی که به دلایلی بدهکار بوده و نسبت به تسویه حساب اقدام ننموده اند را بدون قید و شرط ضبط نموده و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

گراف
ارتفاع مجاز غرفه سازی و چیدمان تجهیزات نمایشگاهی، حداکثر ۵ / ۳ متر می باشد و مشارکت کنندگان موظفند طرح غرفه سازی خود را حداقل ۲۰ روز پیش از افتتاح نمایشگاه جهت تایید امور فنی نمایشگاه بین المللی اصفهان به ستاد برگزاری ارسال نمایند.

گراف
  مشارکت کنندگان موظفند صدای وسایل صوتی و تصویری مورد استفاده را در حد غرفه خود نگه دارند، به نحوی موجب آزاربازدیدکنندگان و سایر مشارکت کنندگان در غرفه ها نشود.

گراف
متقاضیان می توانند با توجه به زمینه فعالیت و گروه کالایی خود در سالن هایی که جهت همان گروه کالایی مشخص شده، درخواست غرفه نمایند.کارت های شناسایی یک ساعت پس از برگزاری مراسم افتتاحیه توسط نماینده ستاد برگزاری به غرفه داران تحویل می گردد