فیلترها
زمان برگزاری
مکان برگزاری نمایشگاه
موضوع نمایشگاه
نخستین نمایشگاه کتابهای آموزشی و کمک آموزشی ایران
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تبریز
تلفن برگزارکننده: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸ نمایش کامل
۱۳۹۸/۶/۲۲
جمعه
۱۳۹۸/۶/۲۹
جمعه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
نمایشگاه سراسری کالاهای مصرفی پائیزه
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تبریز
تلفن برگزارکننده: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸ نمایش کامل
۱۳۹۸/۶/۲۲
جمعه
۱۳۹۸/۶/۲۹
جمعه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
چهارمین نمایشگاه سراسری تجارت عمومی
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تبریز
تلفن برگزارکننده: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸ نمایش کامل
۱۳۹۸/۶/۲۲
جمعه
۱۳۹۸/۶/۲۹
جمعه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
اولین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیرهای ایران
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تبریز
تلفن برگزارکننده: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸ نمایش کامل
۱۳۹۸/۶/۱۳
چهارشنبه
۱۳۹۸/۶/۱۶
شنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
نمایشگاه تخصصی صنایع کوچک ایران
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تبریز
تلفن برگزارکننده: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸ نمایش کامل
۱۳۹۸/۶/۱۳
چهارشنبه
۱۳۹۸/۶/۱۶
شنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت ایران
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تبریز
تلفن برگزارکننده: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸ نمایش کامل
۱۳۹۸/۶/۵
سه شنبه
۱۳۹۸/۶/۸
جمعه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات یدکی ایران
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تبریز
تلفن برگزارکننده: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸ نمایش کامل
۱۳۹۸/۶/۵
سه شنبه
۱۳۹۷/۶/۸
پنجشنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل، دکوراسیون و معماری داخلی
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تبریز
تلفن برگزارکننده: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸ نمایش کامل
۱۳۹۸/۵/۲۲
سه شنبه
۱۳۹۸/۵/۲۶
شنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
چهارمین نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت ایران
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تبریز
تلفن برگزارکننده: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸ نمایش کامل
۱۳۹۸/۵/۲۲
سه شنبه
۱۳۹۸/۵/۲۶
شنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
پنجمین نمایشگاه بینالمللی ملزومات چرم، کیف و کفش ایران
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تبریز
تلفن برگزارکننده: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸ نمایش کامل
۱۳۹۸/۵/۹
چهارشنبه
۱۳۹۸/۵/۱۲
شنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، صنایع و محصولات پوست و چرم ایران
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تبریز
تلفن برگزارکننده: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸ نمایش کامل
۱۳۹۸/۵/۹
چهارشنبه
۱۳۹۸/۵/۱۲
شنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش ایران
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تبریز
تلفن برگزارکننده: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸ نمایش کامل
۱۳۹۸/۵/۹
چهارشنبه
۱۳۹۸/۵/۱۲
شنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
نخستین نمایشگاه کلاف، روکش و مبلمان ایران
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تبریز
تلفن برگزارکننده: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸ نمایش کامل
۱۳۹۸/۵/۹
چهارشنبه
۱۳۹۸/۵/۱۲
شنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب ایران
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تبریز
تلفن برگزارکننده: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸ نمایش کامل
۱۳۹۸/۵/۹
چهارشنبه
۱۳۹۸/۵/۱۲
شنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و تجهیزات جانبی تولیدات آرایشی و بهداشتی ایران
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تبریز
تلفن برگزارکننده: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸ نمایش کامل
۱۳۹۸/۵/۱
سه شنبه
۱۳۹۸/۵/۴
جمعه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها

متاسفانه برای فیلتر شما محصولی یافت نشد


لطفا محدودیت فیلتر خود را تغییر دهید.