فیلترها
زمان برگزاری
مکان برگزاری نمایشگاه
موضوع نمایشگاه
ششمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تهران
تلفن برگزارکننده: ۰۲۱-۲۱۹۱۲۹۶۰-۶۲ نمایش کامل
۱۳۹۸/۷/۲۹
دوشنبه
۱۳۹۸/۸/۲
پنجشنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تهران
تلفن برگزارکننده: ۰۲۱-۲۱۹۱۲۹۶۰-۶۲ نمایش کامل
۱۳۹۸/۷/۱۸
پنجشنبه
۱۳۹۸/۷/۲۱
یکشنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
هفدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تهران
تلفن برگزارکننده: ۰۲۱-۲۱۹۱۲۹۶۰-۶۲ نمایش کامل
۱۳۹۸/۷/۱۸
پنجشنبه
۱۳۹۸/۷/۲۱
یکشنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تهران
تلفن برگزارکننده: ۰۲۱-۲۱۹۱۲۹۶۰-۶۲ نمایش کامل
۱۳۹۸/۷/۱۸
پنجشنبه
۱۳۹۸/۷/۲۱
یکشنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای نوین بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تهران
تلفن برگزارکننده: ۰۲۱-۲۱۹۱۲۹۶۰-۶۲ نمایش کامل
۱۳۹۸/۷/۱۸
پنجشنبه
۱۳۹۸/۷/۲۱
یکشنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام)
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تهران
تلفن برگزارکننده: ۰۲۱-۲۱۹۱۲۹۶۰-۶۲ نمایش کامل
۱۳۹۸/۷/۸
دوشنبه
۱۳۹۸/۷/۱۱
پنجشنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تهران
تلفن برگزارکننده: ۰۲۱-۲۱۹۱۲۹۶۰-۶۲ نمایش کامل
۱۳۹۸/۷/۸
دوشنبه
۱۳۹۸/۷/۱۱
پنجشنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست ۲۰۱۹
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تهران
تلفن برگزارکننده: ۰۲۱-۲۱۹۱۲۹۶۰-۶۲ نمایش کامل
۱۳۹۸/۶/۳۰
شنبه
۱۳۹۸/۷/۲
سه شنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
سومین نمایشگاه بین المللی جایگاه داران سوخت و صنایع وابسته
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تهران
تلفن برگزارکننده: ۰۲۱-۲۱۹۱۲۹۶۰-۶۲ نمایش کامل
۱۳۹۸/۶/۳۰
شنبه
۱۳۹۸/۷/۲
سه شنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
هجدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تهران
تلفن برگزارکننده: ۰۲۱-۲۱۹۱۲۹۶۰-۶۲ نمایش کامل
۱۳۹۸/۶/۲۲
جمعه
۱۳۹۸/۶/۲۵
دوشنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
یازدهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تهران
تلفن برگزارکننده: ۰۲۱-۲۱۹۱۲۹۶۰-۶۲ نمایش کامل
۱۳۹۸/۶/۲۲
جمعه
۱۳۹۸/۶/۲۵
دوشنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تهران
تلفن برگزارکننده: ۰۲۱-۲۱۹۱۲۹۶۰-۶۲ نمایش کامل
۱۳۹۸/۶/۲۲
جمعه
۱۳۹۸/۶/۲۵
دوشنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تهران
تلفن برگزارکننده: ۰۲۱-۲۱۹۱۲۹۶۰-۶۲ نمایش کامل
۱۳۹۸/۶/۳
یکشنبه
۱۳۹۸/۶/۹
شنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی تهران
تلفن برگزارکننده: ۰۲۱-۲۱۹۱۲۹۶۰-۶۲ نمایش کامل
۱۳۹۸/۶/۳
یکشنبه
۱۳۹۸/۶/۹
شنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها
دهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
برگزارکننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور
تلفن برگزارکننده: ۰۲۱۸۸۶۵۶۱۶۹ - ۰۲۱۸۸۶۵۳۳۰۷ نمایش کامل
۱۳۹۸/۵/۲۴
پنجشنبه
۱۳۹۸/۵/۲۷
یکشنبه
خاتمه یافت
جزئیات
افزودن به علاقه مندی ها

متاسفانه برای فیلتر شما محصولی یافت نشد


لطفا محدودیت فیلتر خود را تغییر دهید.