مجوز ها

مجوز کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به استناد ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون سامان‌دهی مد و لباس اسلامی - ایرانی مصوب ۸۵/۱۰/۲۰ و بند ج ماده ۴ آیین‌نامه داخلی دبیرخانه سامان‌دهی مد و لباس و به‌موجب رأی موافق کمسیون صدور مجوز برپایی جشنواره و نمایشگاه کارگروه سامان‌دهی مد و لباس اسلامی - ایرانی مجوز برپایی نمایشگاه با عنوان نمایشگاه بین‌المللی هنرصنعت مد و لباس کشور (MODEX) مطابق جدول تصویب‌شده در درخواست و بر اساس استانداردهای کمیسیون ماده ۴ و الزام به داشتن کلیه البسه به کد شناسایی شیما صادر می‌گردد. لازم است با رعایت ضوابط و مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون سامان‌دهی مد و لباس اسلامی - ایرانی و دستورالعمل برپایی جشنواره - نمایشگاه و همچنین رعایت شئونات اسلامی و مطابق ضوابط ابلاغی پیوست انجام همکاری لازم با ناظران دبیرخانه ساماندهی مد و لباس و مراجع قانونی ذیصلاح در چهارچوب تعیین‌شده اقدام و گزارش بازم را کتباً ارائه نمایید.

توضیحات برای عکس ثبت نشده