advertise
گرید غرفه سازی

گرید غرفه سازی

غرفه سازی | گرید غرفه سازی

پیش از اینکه در مورد گرید غرفه سازی صحبت کنیم بهتر است توضیحات مختصری درباره کلمات به کار رفته در صنعت نمایشگاهی اشاره‌ای کنیم تا در انتها مفهوم گرید غرفه سازی به صورت بهتری برای شما توضیح داده شود. 


گراف
شرکت غرفه ساز 

به آن دسته از شرکت‌هایی که در زمینه طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی فعالیت می‌کنند گفته می‌شود. یک شرکت غرفه سازی متشکل از بخشهای گوناگونی است که به اختصار میتوان به بخش‌های بازاریابی | طراحی | اجرا اشاره نمود.


گراف
مشارکت کننده 

به غرفه دارانی که در یک عنوان نمایشگاهی که در مکان و زمان مشخصی ثبت نام میکنند و در آن شرکت میکنند گفته می‌شود. به مشارکت کننده به اختصار غرفه دار نیز گفته می‌شود.


گراف
برگزار کننده 

شرکت های برگزاری، زمین نمایشگاه را از سایت های نمایشگاهی طی قراردادی برای مدت زمان مشخص و در تاریخ مشخص اجاره کرده و آن را به مشارکت کنندگان آن نمایشگاه می‌فروشند.


گراف
سایت های برگزاری 

به شرکت های نمایشگاهی که دارای مکان مشخص جهت اجاره فضا به برگزار کنندگان هستند گفته میشود. همانند نمایشگاه بین المللی تهران | نمایشگاه شهر آفتاب | نمایشگاه مشهد | نمایشگاه اصفهان و غیره 


از آنجایی که برگزار کنندگان نمایشگاه ها اقدام به فروش زمین نمایشگاه به مشارکت کنندگان نمایشگاهی می‌نمایند و این مشارکت کنندگان نیاز به چیدمان و غرفه سازی برای غرفه خود دارند از این رو سایت های نمایشگاهی اقدام به غربالگری غرفه سازان نمودند تا در اجرای اهداف خود که همانا برگزاری به موقع نمایشگاه می‌باشد دچار اشکال و ایرا نگردند این امر برای اولین بار در ایران توسط نمایشگاه بین المللی تهران مورد توجه قرار گرفت و به گرید غرفه سازی معروف گردید. در ادامه دیگر سایت های برگزاری نمایشگاه در ایران نیز اقدام به دادن گرید غرفه سازی به غرفه سازان نمودند. در این راستا شرکت‌های غرفه سازی اقدام به دریافت گرید غرفه سازی نمودند تا بتوانند در سایت‌های نمایشگاهی اقدام به غرفه سازی نمایند.
گرید غرفه سازی
در واقع مجوزی است که از طرف سایت‌های نمایشگاهی به غرفه سازان داده میشود تا برای برگزارکنندگان و مشارکت کنندگان مشخص شود که چه شرکت هایی می‌توانند در سایت نمایشگاهی یاد شده اقدام به فعالیت و غرفه سازی نمایند. گرید غرفه سازی از یک طرف خیال مشارکت کننده را راحت می‌کند که قرارداد بسته شده با شرکت دارای گرید غرفه سازی در نمایشگاه به این معنی است که شرکت غرفه ساز دارای صلاحیت غرفه سازی می‌باشد و از طرف دیگر برگزار کننده را از درگیری های پیش آمده در زمان برپایی غرفه ها با شرکت هایی که تخصص لازم را در امر غرفه سازی ندارند کم می‌کند. گرید غرفه سازی نه تنها مشخص می‌کند که شرکت دارای گرید غرف سازی امکان غرفه سازی در سایت نمایشگاهی را دارد بلکه مشخص می‌کند که شرکت غرفه ساز چند عدد و یا چند متر غرفه می‌تواند در یک عنوان نمایشگاه بسازد. هر سایت نمایشگاهی در ایران باتوجه به ظرفیت و امکانات نمایشگاه خود اقدام به ارایه گرید غرفه سازی به شرکت غرفه ساز نموده است. گرید غرفه سازی نمایشگاه تهران | گرید غرفه سازی نمایشگاه شیراز | گرید غرفه سازی نمایشگاه اصفهان با مشخصات و حد و حدود متفاوتی به غرفه سازان داده شده است که هر یک شامل شرایط متفاوتی میباشد.
گرید غرفه
نشان دهنده کیفیت ساخت توسط شرکت غرفه ساز نمی‌باشد بلکه گرید غرفه به این مفهوم است که دارنده گرید غرفه از نظر سایت برگزاری توانمندی چندمتر غرفه سازی را به صورت همزمان دارد و گرید غرفه اصلا به معنی کیفیت ساخت غرفه نمی‌باشد. شرکت‌های دارای گرید غرفه در مواردی دیده شده است که گرید غرفه را به عنوان دارای کیفیت بودن به مشتریان خود معرفی می‌کنند در حالی که گرید غرفه حجم تولید را نمایش می‌دهد.