https://graph.ir/files/طراحی غرفه

سیر تا پیاز طراحی غرفه های نمایشگاهی

با مطالعه این مقاله می‌توانید به درک درستی از طراحی یک غرفه نمایشگاهی و ویژگیهایی که باید داشته باشد دست یابید.

https://graph.ir/files/غرفه سازی نمایشگاهی - طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی

غرفه سازی نمایشگاهی | چهار قدم برای متمایز شدن

به منظور موفقیت درکار راهی نداریم جز اینکه خود را از رقیبان متمایز کنیم، اگر در انجام این کار تعلل کنیم شاید لازم باشد برای همیشه با کارمان خداحافظی کنیم.

https://graph.ir/files/طراحی ساختمان غرفه- غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی | اهداف برگزاری نمایشگاه

از اهداف برگزاری نمایشگاه ها ایجادبستر و سکویی مناسب جهت معرفی و شناسایی توانمندی ها و قابلیت های فنی واحدهای تولیدی و خدماتی در غالب نمایشگاه است.

https://graph.ir/files/مقدمات اجرای غرفه های نمایشگاهی - غرفه های نمایشگاهی - ساخت غرفه نمایشگاهی

غرفه سازی نمایشگاهی | انواع غرفه های اجرایی

برای حضوری قدرتمند در نمایشگاه های داخلی و بین المللی داشتن اطلاعات کافی و جامع در تضمین موفقیت بسیار راه گشا خواهد بود .

https://graph.ir/files/نور پردازی -غرفه سازی نمایشگاهی

طراحی و اجرای غرفه | نور پردازی غرفه های نمایشگاهی

استفاده از نور مناسب برای جذابیت و به نمایش گذاشتن مطلوبتر کالاها امری ضروری است. نور مناسب یک مساله اساسی است که برای اجرای آن باید ابتدا منابع تامین را شناخت و بعد اقدام به آن نمود.

https://graph.ir/files/انواع غرفه های نمایشگاهی - غرفه های نمایشگاهی - ساخت غرفه در تهران

ساخت غرفه | انواع غرفه نمایشگاهی

غرفه ها با توجه به موقعیت قرار گرفتن در فضای سرپوشیده (سالن ) و در فضای باز کمی متفاوت خواهند بود ولی از نقطه نظر زوایای نمایشی ، غرفه ها تقسیم بندی یکسانی دارند.

https://graph.ir/files/مقررات حفاظتی ساخت و ساز غرفه ، تخریب و تخلیه آن

غرفه سازی | مقررات حفاظتی ساخت و ساز غرفه ، تخریب و تخلیه آن

در زمان ساخت و تخلیه غرفه های نمایشگاهی باید به نکات زیادی توجه کرد تا از به وقوع پیوستن حوادث احتمالی پیشگیری نمود .

https://graph.ir/files/طراحی ساختمان غرفه- غرفه سازی

طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی | طراحی ساختمان غرفه

چندین عامل در طراحی غرفه با توجه به ابعاد و موقعیت ساختمان غرفه باید مورد توجه قرار گیرد که در این مقاله به اختصار به ان ها خواهیم پرداخت .

متاسفانه برای فیلتر شما مطلبی یافت نشد


لطفا محدودیت فیلتر خود را تغییر دهید.