غرفه سازی نمایشگاهی با پلان رینگ | غرفه سازی ال شکل

یکی از نکات مهمی که باید قبل از شرکت در نمایشگاه مورد توجه قرار گیرد، موقعیت قرارگیری پلان غرفه در سالن نمایشگاه است. غرفه ال شکل یا غرفه رینگ یکی از انواع پلان های نمایشگاهی در غرفه سازی نمایشگاهی است که معمولا این نوع پلان غرفه نمایشگاهی در اطراف و کنار دیوارهای سالن توسط نمایشگاه بین المللی طراحی می شود. مشارکت کننده نمایشگاه بین المللی پس از اعلام متراژ مورد نظر به برگزارکننده نمایشگاه، پلان و موقعیت قرارگیری خود را در سالن نمایشگاه دریافت میکند.

فیلترها
نوع طراحی غرفه
نوع غرفه
نوع پلان
متراژ غرفه
مکان برگزاری
گراف
گراف

شرکت طلافنون

نمایشگاه بین المللی تهران

بهمن ۱۳۹۸
بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ متر
غرفه ساخت و ساز
رینگ | ال شکل
ساخت غرفه نمایشگاهی گراف
ساخت غرفه نمایشگاهی گراف
نمایش کامل
نمایشگاه بین المللی شیراز - غرفه سازی - طراحی غرفه - ساخت غرفه
نمایشگاه بین المللی شیراز - غرفه سازی - طراحی غرفه - ساخت غرفه

طلافنون شیراز-۹۸

نمایشگاه بین المللی شیراز

مرداد ۱۳۹۸
بیش از ۳۰۰ متر
غرفه ساخت و ساز
رینگ | ال شکل
طراحی غرفه نمایشگاهی گراف
غرفه سازی نمایشگاهی گراف
نمایش کامل
غرفه شرکت وایاباتری - نمایشگاه بین المللی اصفهان - شرکت غرفه سازی در اصفهان
غرفه شرکت وایاباتری - نمایشگاه بین المللی اصفهان - شرکت غرفه سازی در اصفهان

غرفه سازی نمایشگاهی | غرفه شرکت وایاباتری

غرفه سازی اصفهان

اردیبهشت ۱۳۹۶
بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
غرفه ساخت و ساز
رینگ | ال شکل
غرفه سازی نمایشگاهی گراف
غرفه سازی نمایشگاهی گراف
نمایش کامل
غرفه عظیم خودرو ( HAVAL )- نمایشگاه بین المللی اصفهان - نمایشگاه خودرو
غرفه عظیم خودرو ( HAVAL )- نمایشگاه بین المللی اصفهان - نمایشگاه خودرو

غرفه سازی | غرفه عظیم خودرو ( HAVAL )

غرفه سازی اصفهان

بهمن ۱۳۹۴
بیش از ۳۰۰ متر
غرفه ساخت و ساز
رینگ | ال شکل
شرکت غرفه سازی گراف
شرکت غرفه سازی گراف
نمایش کامل
غرفه صباباتری - نمایشگاه بین المللی صنعت - غرفه سازی
غرفه صباباتری - نمایشگاه بین المللی صنعت - غرفه سازی

غرفه سازی نمایشگاهی | غرفه صباباتری

غرفه سازی در تهران

مهر ۱۳۹۴
بین ۶۰ تا ۱۰۰ متر
غرفه ساخت و ساز
رینگ | ال شکل
غرفه سازی نمایشگاهی گراف
غرفه سازی نمایشگاهی گراف
نمایش کامل
غرفه صباباتری - نمایشگاه بین المللی تهران - نمایشگاه الکامپ
غرفه صباباتری - نمایشگاه بین المللی تهران - نمایشگاه الکامپ

غرفه سازی نمایشگاهی | غرفه صباباتری

غرفه سازی در تهران

دی ۱۳۹۳
بین ۳۶ تا ۶۰ متر
غرفه ساخت و ساز
رینگ | ال شکل
غرفه سازی نمایشگاهی گراف
غرفه سازی نمایشگاهی گراف
نمایش کامل
شرکت پخش ROSE - نمایشگاه بین المللی اصفهان - غرفه سازی نمایشگاهی
شرکت پخش ROSE - نمایشگاه بین المللی اصفهان - غرفه سازی نمایشگاهی

غرفه سازی نمایشگاهی | غرفه شرکت پخش ROSE

غرفه سازی اصفهان

اردیبهشت ۱۳۹۲
بین ۶۰ تا ۱۰۰ متر
غرفه ساخت و ساز
رینگ | ال شکل
غرفه سازی نمایشگاهی گراف
غرفه سازی نمایشگاهی گراف
نمایش کامل
غرفه شرکت کارگزاری مبین سرمایه - نمایشگاه بین المللی اصفهان - طراحی غرفه نمایشگاهی
غرفه شرکت کارگزاری مبین سرمایه - نمایشگاه بین المللی اصفهان - طراحی غرفه نمایشگاهی

غرفه سازی | غرفه شرکت کارگزاری مبین سرمایه

غرفه سازی اصفهان

آبان ۱۳۹۲
بین ۳۶ تا ۶۰ متر
غرفه ساخت و ساز
رینگ | ال شکل
شرکت غرفه سازی گراف
شرکت غرفه سازی گراف
نمایش کامل
غرفه شرکت کانی فرآور توس - نمایشگاه بین المللی اصفهان - طراحی غرفه نمایشگاه
غرفه شرکت کانی فرآور توس - نمایشگاه بین المللی اصفهان - طراحی غرفه نمایشگاه

طراحی غرفه | غرفه شرکت کانی فرآور توس

غرفه سازی اصفهان

شهریور ۱۳۹۶
بین ۳۶ تا ۶۰ متر
غرفه ساخت و ساز
رینگ | ال شکل
شرکت طراحی غرفه گراف
شرکت طراحی غرفه گراف
نمایش کامل
غرفه color service - نمایشگاه بین المللی اصفهان - غرفه سازی نمایشگاهی
غرفه color service - نمایشگاه بین المللی اصفهان - غرفه سازی نمایشگاهی

ساخت غرفه | غرفه color service

غرفه سازی اصفهان

شهریور ۱۳۹۶
بین ۳۶ تا ۶۰ متر
غرفه ساخت و ساز
رینگ | ال شکل
شرکت ساخت غرفه گراف
شرکت ساخت غرفه گراف
نمایش کامل
غرفه بازرگانی ثالثی - نمایشگاه بین المللی مازندران ( قائم شهر ) - نمایشگاه قطعات خودرو
غرفه بازرگانی ثالثی - نمایشگاه بین المللی مازندران ( قائم شهر ) - نمایشگاه قطعات خودرو

طراحی غرفه نمایشگاهی | غرفه بازرگانی ثالثی

غرفه سازی در مازندران | قائم شهر

خرداد ۱۳۹۶
بین ۳۶ تا ۶۰ متر
غرفه ساخت و ساز
رینگ | ال شکل
طراحی غرفه نمایشگاهی گراف
طراحی غرفه نمایشگاهی گراف
نمایش کامل
گراف
گراف

نمایشگاه مداکس

نمایشگاه اصفهان

اسفند ۱۳۹۷
بیش از ۳۰۰ متر
غرفه پروداکت
پلان های خاص


نمایش کامل
غرفه سازی پروداکت - غرفه تایمیران - نمایشگاه بین المللی مازندران ( قائم شهر )
غرفه سازی پروداکت - غرفه تایمیران - نمایشگاه بین المللی مازندران ( قائم شهر )

غرفه سازی نمایشگاهی | غرفه تایمیران

غرفه سازی شیراز

مرداد ۱۳۹۶
بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
غرفه پروداکت
رینگ | ال شکل
غرفه سازی نمایشگاهی گراف
غرفه سازی نمایشگاهی گراف
نمایش کامل

متاسفانه برای فیلتر شما محصولی یافت نشد


لطفا محدودیت فیلتر خود را تغییر دهید.